۱۳۸۸/۰۵/۱۱

تجاوز جنسی به یک دختر سه ساله در هرات

خبرهای رسیده از شفاخانه حوزوی هرات حاکی از آن است که یک دختر سه ساله در این ولایت هدف تجاوز جنسی قرار گرفته است.

منابع خبری در هرات میگویند این دختر خوردسال که باشنده ولسوالی انجیل هرات میباشد شب گذشته از سوی کارمندان مدیریت جنایی قوماندانی امنیه به بخش عاجل شفاخانه حوزوی هرات منتقل گردید.

محمد رفیق شیرزی مدیر اداری و سخنگوی شفاخانه حوزوی هرات گفت وضعیت صحی دختر سه ساله نسبتا" خوب است و در حال حاضر تحت نظارت داکتران قرار دارد.

وی افزود آثار جراحت بر بدن طفل دیده شده است.

در عین حال یکتن از کارمندان مدیریت جنایی قوماندانی امنیه ولایت هرات گفت تا به حال معلوم نیست که این طفل از سوی چه کسی مورد تجاوز قرار گرفته است.

وی افزود تحقیقات ابتدایی از نزد والدینش بیانگر آن است که این دختر از سوی وابستگانش مورد تجاوز قرار گرفته است.

پیش از این نیز، حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان با اظهار نگرانی از افزایش موارد تجاوز جنسی به کودکان، از ارگانهای قضایی وعدلی کشور خواسته بود که عاملان تجاوز جنسی به کودکان را به مجازات شدیدی محکوم کنند.

در چند ماه اخیر موارد تجاوز جنسی به ویژه علیه کودکان در افغانستان افزایش یافته و به موضوعی داغ مبدل شده است.

هیچ نظری موجود نیست: